IOM

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) ondersteunt vreemdelingen cq. migranten die willen terugkeren naar het land van herkomst of doormigreren naar een derde land waar permanent verblijf is gewaarborgd (hervestiging).

IOM biedt ondersteuning op basis van twee programma’s: REAN (Return and Emigration Assistance from the Netherlands) en AVRR-NL (Assisted Voluntary Return and Reintegration from the Netherlands).

REAN biedt vreemdelingen basisondersteuning om vanuit Nederland vrijwillige terugkeer of hervestiging in een derde land te kunnen realiseren. Aanvullend op deze basisondersteuning kunnen vreemdelingen uit bepaalde landen vanuit het AVRR-NL project in natura en financiële ondersteuning toegekend krijgen voor hun herintegratie in het land van herkomst.