Project Identificatie en Labeling

Het Protocol Identificatie en Labeling (PIL) beschrijft een gestandaardiseerde werkwijze voor het identificeren, registreren, wijzigen en verifiëren van persoonsgegevens in de vreemdelingenketen. Het protocol zorgt ervoor dat de keten kan beschikken over unieke, eenduidige persoonsgegevens van optimale kwaliteit. De gebruikers kunnen ervan op aan dat de persoonsgegevens via vaste procedures tot stand gekomen zijn. De meest actuele versie van het PIL is gepubliceerd op de site van de Rijksoverheid. 

PIL-niveaus

Het komt voor dat identiteitsgegevens van een persoon verschillend worden weergegeven. Soms gaat het over een andere schrijfwijze, maar soms ook over aliassen. De gegevens worden dan volgens de hoogste bron geregistreerd. Aanpassing volgt daarna alleen nog wanneer de bron een hoger PIL-niveau kent. 

Het PIL hanteert 8 niveaus voor brongegevens die bij de registratie in oplopende volgorde worden aangehouden:

  1. Identificerend officieel document persoonsgegevens, gecombineerd met een niet-identificerend officieel document persoonsgegevens
  2. Identificerend officieel document persoonsgegevens
  3. Niet-identificerend officieel document persoonsgegevens
  4. Niet-officieel document persoonsgegevens
  5. Eigen verklaring
  6. Verklaring door derden
  7. Brondocumenten bekend bij de Basisregistratie Personen (BRP)
  8. Machine Readable Zone van een identificerend officieel document persoonsgegevens.

Uitgangspunten PIL

Aan het Protocol Identificatie en Labeling ligt een aantal uitgangspunten ten grondslag. Deze staan opgesomd op pagina 8 van het  protocol. Zie voor een beschrijving of voorbeelden van de betreffende PIL-niveaus bijlage 5.

Taken en bevoegdheden organisaties

Taak organisatie Toekennen 
identiteit
Identificeren
persoon
Registreren
persoonsgegevens
Wijzigen
persoonsgegevens
Verifiëren
persoonsgegevens
BZ X X X X X
NP X X X X X
KMar X X X X X
IND X X X X X
DT&V X X X
COA X
DJI X