Informatieuitwisseling, documenten, bagage, vervoer

Eigen aan een keten is dat de ene organisatie veelal begint waar de andere ophoudt. Zeker in de complexe vreemdelingenketen hebben de verschillende keten- en samenwerkingspartners elkaar nodig om hun taak goed uit te voeren. Om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn afspraken gemaakt en werkwijzen ontwikkeld rondom het uitwisselen van informatie, documenten, bagage en vervoer.