SIGMA Vreemdelingenbeeld

Bij het proces van zowel zelfstandige als gedwongen terugkeer wordt gebruik gemaakt van het via Sigma opgevraagde vreemdelingenbeeld.

Sigma is de naam van het systeem dat partners in de asielketen hebben ontwikkeld met het oogmerk iedere ketenpartner op elk moment een actueel vreemdelingenbeeld te kunnen bieden. Sigma maakt gebruik van informatie in de systemen van de verschillende ketenpartners. In de toekomst wordt het ook mogelijk om gegevens uit het CDD (Centraal Digitaal Depot) en de BVV (Basisvoorziening Vreemdelingen) op te vragen.

Sigma werkt als volgt: een medewerker van een ketenpartner stelt via het eigen processysteem een vraag aan de Sigma-loketvoorziening. De loketvoorziening bevraagt de aangesloten bronnen en verzamelt de antwoorden. Het samengestelde antwoord wordt door de loketvoorziening teruggegeven aan het ketenpartnersysteem dat de vraag stelde. Daar worden de gegevens beschikbaar gesteld aan de medewerker.

Via Sigma worden alleen de gegevens gedeeld waarvan de ketenpartners onderling hebben afgesproken dat ze gedeeld mogen worden. De definitie van gegevens die uitgewisseld worden via Sigma is terug te vinden in het Gegevenswoordenboek Migratieketen. 

Uitgangspunt is dat voorafgaand aan het moment van opleggen van een bewaringsmaatregel elke ketenpartner zorgdraagt voor het invoeren en actualiseren van gegevens van de vreemdeling. In het vreemdelingenbeeld blijft te zien wie wanneer welke gegevens heeft vastgelegd. Gegevens die door een ketenpartner in het vreemdelingenbeeld zijn vastgelegd, kunnen door een andere ketenpartner worden aangevuld maar niet worden overschreven. 

In een gezamenlijk bestand (zie bijlage) staat welke organisatie verantwoordelijk is voor welke informatie.