CoMensha

CoMensha (Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel) is het landelijke, onafhankelijke expertise- en coördinatiecentrum dat zich inzet voor de belangen en rechten van slachtoffers van mensenhandel in Nederland.

CoMensha:

  • geeft inzicht in aard en omvang van mensenhandel door registratie van slachtoffers en analyse en rapportage
  • coördineert de eerste opvang, hulpverlening en zorg
  • adviseert, signaleert en agendeert knelpunten
  • geeft trainingen en voorlichting aan professionals
  • is voorzitter van het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM), het platform van Zorgcoördinatoren, het overleg van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid met zorgcoördinatoren en het Landelijk Overleg Veilig Thuis Aandachtfunctionarissen Mensenhandel
  • is lid van de landelijke Task Force Mensenhandel (TFM).

CoMensha werkt onder andere nauw samen met de Politie, de KMar, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, ministeries en gemeenten, opvanginstellingen, (jeugd)zorginstellingen, diverse andere ngo’s en de advocatuur.

Voor vragen over mensenhandel, het aanmelden van mogelijke slachtoffers van mensenhandel of advies heeft CoMensha een helpdeskfunctie, bereikbaar via (033) 448 11 86 (maandag tot en met vrijdag van 9-17 uur) of per e-mail: info@comensha.nl.

Daarnaast beheert CoMensha de Mensenhandel Academy. Een speciaal onderdeel op de CoMensha-site dat als doel heeft het gehele (opleidings)aanbod op het gebied van signalering van mensenhandel overzichtelijk te bundelen. Via de Mensenhandel Academy kunnen verschillende professionals eenvoudiger het voor hen relevante opleidingsmateriaal vinden. Denk ook aan gratis e-learning modules, factsheets en toolkits.