De Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is een gendarmeriekorps: een politieorganisatie met militaire status. De KMar is o.a. verantwoordelijk voor de bewaking van de Nederlandse grenzen en treedt op als grenspolitie. De KMar is hiervoor actief in Nederland en aan de buitengrenzen van Europa.

Grenstoezicht

Door grenstoezicht bestrijdt de KMar grensoverschrijdende criminaliteit en levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan de nationale veiligheid. Denk aan het tegengaan van terrorisme, drugssmokkel, het witwassen van crimineel geld, identiteitsfraude en mensensmokkel.

Toezicht Europese buitengrenzen

De KMar draagt bij aan het bewaken van de Europese buitengrenzen: in Nederland op de luchthavens en in de havens, buiten Nederland in nauwe samenwerking met andere Europese grensbewakingsinstanties.

Mobiel Toezicht Veiligheid

Via het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) houdt de KMar toezicht op personen die vanuit een ander Schengenland bij de Belgische en Duitse grens of via luchthavens naar Nederland reizen. De controles vinden plaats op wegen, in treinen, op het water en bij luchtverkeer. In het gebied direct achter de grens controleert de KMar steekproefsgewijs personen op identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie.

Handhaving Vreemdelingenwet

De KMar heeft ook te maken met asielzoekers die direct aan de buitengrens of tijdens het MTV asiel aanvragen. De KMar draagt zorg voor de identificatie en registratie van deze asielzoekers voordat ze naar een aanmeldcentrum gaan. Verder dragen de escorts van de KMar zorg voor de fysieke uitzetting en eventuele begeleiding van vreemdelingen die niet (langer) rechtmatig in Nederland of in het Schengengebied verblijven.

Onderzoek identiteits- en documentfraude

Sinds een aantal jaren is het Expertisecentrum Identiteitsfraude & Documenten (ECID) gevestigd op Schiphol. Het ECID is een samenwerkingsverband tussen de KMar en de Nationale Politie. Het biedt landelijke ondersteuning en coördinatie op het gebied van identiteitsfraude en documentenonderzoek.