Piketlijn DT&V

De Piketlijn van de DT&V is een faciliteit die bestaat naast het Lokaal Samenwerkingsoverleg, Regionaal Afstemmingsoverleg en de contacten die gemeenten hebben met de afdelingsmanagers van de DT&V.

Voor gemeenten is in eerste instantie het advies om contact te zoeken met de verantwoordelijke afdelingsmanager van de DT&V bij niet-crisissituaties. Voor spoedeisende zaken buiten kantoortijden kan contact met de DT&V worden opgenomen via de Piketlijn: 088 077 71 77. Denk aan situaties waarin een vreemdeling verzoekt om tijdelijk onderdak. De DT&V kan dan duidelijkheid geven over de status en achtergrond van de betrokken vreemdeling. Zo nodig bekijkt DT&V in overleg met de IND op dossierniveau welke mogelijkheden er zijn, om aan de hand daarvan met de gemeente te zoeken naar een passende oplossing.

Daarnaast kunnen ketenpartners via de Piketlijn spoed-vovo’s doorgeven die worden toegewezen, ernstige incidenten rondom vreemdelingen melden, of vragen stellen over de mogelijkheden voor een inbewaringstelling.