Overlegvormen

Er zijn verschillende overlegstructuren waarin keten- en samenwerkingspartners met een vaste frequentie bij elkaar komen om dossiers van specifieke vreemdelingen te bespreken en informatie te delen. Kern daarvan zijn de Lokale Ketenoverleggen (LKO’s), de Regionale Afstemmingsoverleggen (RAO's) en het Deelberaad Asiel (DA). Hier worden de belangrijkste overleggen besproken. Informatie over het KCT-overleg is te vinden onder Calamiteiten en incidenten.