Inname of vorderen documenten

Een ambtenaar belast met de grensbewaking of het toezicht op vreemdelingen (artikel 52, eerste lid Vw) kan tijdelijk het reis- of identiteitsdocument van een vreemdeling in bewaring nemen.

Het is ook mogelijk de papieren in te nemen als die in handen zijn van een Nederlander. Bijvoorbeeld in het geval ze door de vreemdeling aan een Nederlander in bewaring zijn gegeven (Vc A2/8).
In veruit de meeste gevallen zal de inname uitgevoerd worden door de Politie. 

Naar aanleiding van onderzoek van de Nationale Ombudsman naar zoekgeraakte documenten in de vreemdelingenketen, hebben de KMar, AVIM en de IND afspraken gemaakt.