Taken en missie

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV) regisseert het daadwerkelijk vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland.

Als professionele uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering neemt de DTenV het initiatief om het vertrek zorgvuldig, waardig en zo snel als mogelijk te laten verlopen. Dit gebeurt in goede samenwerking met alle betrokken overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties.

De DTenV staat daarbij voor een transparante en humane werkwijze, met respect voor de vreemdeling. Zo levert de DTenV een bijdrage aan de veiligheid, het maatschappelijk evenwicht en aan het draagvlak voor het Nederlandse toelatingsbeleid.

Doelgroepen

De DTenV regisseert het vertrek uit Nederland van:

  • Vreemdelingen die zijn aangehouden in het kader van het binnenlands (mobiel) vreemdelingentoezicht.
  • Vreemdelingen aan wie de toegang is geweigerd in het kader van de grensbewaking.
  • Vreemdelingen van wie de verblijfsvergunning is ingetrokken.
  • Afgewezen asielzoekers die het land moeten verlaten.

VOICE OVER: "De Dienst Terugkeer en Vertrek is onderdeel van de overheid en verantwoordelijk voor het zelfstandig vertrek van vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven.

KIM: Mijn naam is Kim, ik werk bij de dienst terugkeer en vertrek en help mensen terug te keren.”

KIM: "Als is besloten dat de vreemdeling het land moet verlaten, komt deze bij ons. Ik krijg als regievoerder dan een dossier met alle aanwezige informatie. Wie is deze persoon? Waar komt hij of zij vandaan? Is er een medische achtergrond? Informatie die nodig is om een zo goed mogelijk beeld van de vreemdeling te krijgen."

VOICE OVER: Dit is essentieel om het vertrek zorgvuldig, waardig en tijdig te laten verlopen. De DT&V staat voor een transparante en menselijke werkwijze, altijd met respect voor de vreemdeling.

KIM: "Na het bestuderen van het dossier heb ik het eerste vertrekgesprek. Na dit eerste gesprek volgen er meerdere. Er moet een hoop geregeld worden. Naast gesprekken met de vreemdeling, is de DT&V ook gesprekspartner voor autoriteiten van landen van herkomst. Ook nemen we contact op met samenwerkende organisaties om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor ondersteuning van de vreemdeling. Alle partners hebben hierin een essentiële rol en samen werken we toe naar daadwerkelijk vertrek."

VOICE OVER: De vreemdeling is zelf verantwoordelijk voor zijn vertrek uit Nederland. Als een vreemdeling niet werkt aan zijn terugkeer dan komt hij mogelijk in vreemdelingen bewaring om een gedwongen vertrek te organiseren.

KIM: "Als de vreemdeling actief werkt aan zijn terugkeer, kunnen we een hoop betekenen. We kunnen helpen om de eerste stappen te zetten om weer een leven op te bouwen in het thuisland. Ik heb bijvoorbeeld wel eens iemand geholpen die heel graag een telefoonwinkel wilde beginnen in zijn thuisland. Hem hebben we toen mobiele telefoons en een start kapitaaltje kunnen meegeven. "

VOICE OVER: Aan terugkeer zijn een hoop emoties verbonden. Begrip dat de regievoerder heeft voor de persoonlijke situatie, conflicteert soms met de motivatie om het werk zo goed mogelijk te doen. 

KIM: "Deze mensen komen naar Nederland met hoop. Niemand komt naar Nederland om weer te moeten vertrekken. Maar als ze terug moeten, moeten ze terug. En daar ligt soms een lastig spanningsveld in mijn werk."

"M'n grootste uitdaging is om de vreemdeling ondanks de eerste teleurstelling toch te overtuigen dat er een toekomst is, alleen niet in Nederland. En hem vervolgens te helpen in het opbouwen van een duurzame toekomst. Dat vind ik het allermooiste, als dat lukt."