Rekenvoorbeeld 1

Situatie: Een vreemdeling reist Nederland binnen en kan geen reisdocumenten tonen. De vreemdeling wordt in bewaring gesteld, er wordt een vervangend reisdocument (laissez-passer) aangevraagd en de vreemdeling wordt bij vertrek begeleid door de Koninklijke Marechaussee. In totaal bedragen de te verhalen kosten ruim 31.487 euro. Het grootste deel hiervan zijn kosten voor het verblijf bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De tarieven zijn wettelijk vastgesteld in de tarievenlijst (Bijlage 22 Voorschrift Vreemdelingen 2000). De in dit voorbeeld gebruikte tarieven zijn van 1 januari 2014: inmiddels zijn de prijzen gestegen.

Het aantal benodigde escorts wordt berekend aan de hand van de inzetmatrix escorts.

In geval van variabele kosten, zoals de prijs voor een laissez-passer, bevat de factuur altijd de de nota’s van de werkelijk gemaakte kosten.

Het proces van dag tot dag

15-08-2016

De Koninklijke Marechaussee weigert dhr. V. Reemdeling toegang tot Nederland omdat hij geen reisdocumenten heeft. Hij heeft wel een boardingpass op zak waaruit blijkt dat hij arriveerde met vlucht AB123 uit land X.

De marechaussee mailt/faxt de vervoerder een removal order voor passagier V. Reemdeling, waarin de optie is aangekruisd dat de vreemdeling nog niet meteen terugvervoerd kan worden.

19-09-2016

In een boekingsverzoek verzoekt de marechaussee de vervoerder uitvoering te geven aan de terugvoerplicht zoals aangegeven in de removal order. Als gewenste datum van vertrek noemt de marechaussee 20-09-2016. Op het boekingsverzoek geeft de marechaussee aan een guiding letter te zullen opstellen voor de vreemdeling. Ook geeft de marechaussee in dit verzoek aan dat zij adviseren – na een risicoanalyse - om de betrokkene begeleid terug te vervoeren. De marechaussee heeft voor de begeleiding drie escorts nodig. Deze zijn beschikbaar per 20-09-2016. Als de vervoerder gebruik maakt van begeleiding door de Koninklijke Marechaussee worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij de vervoerder.

26-09-2016

De vervoerder laat in een brief weten dat vervoer van de vreemdeling naar de plaats van bestemming niet mogelijk is op een guiding letter. Het verzoekt de marechaussee voor de vreemdeling een (vervangend) reisdocument aan te vragen. De marechaussee speelt dit verzoek door aan de DT&V. Omdat de vreemdeling niet binnen 48 uur na de op het boekingsverzoek vermelde gewenste vertrekdatum (20-09-2016) is vertrokken, kunnen vanaf deze datum tot het vertrek van de vreemdeling eventueel gemaakte kosten worden verhaald op de vervoerder.

01-10-2016

De DT&V start de aanvraag van een  laissez-passer bij het vermoedelijke herkomstland van de vreemdeling. Het doel is de identiteit/nationaliteit van de vreemdeling vast te stellen en een vervangend reisdocument te krijgen. Bij de aanvraag van het  laissez-passer is gebruik gemaakt van een tolk. Aanvraag van een vervangend reisdocument door de DT&V kost € 597. De kosten voor de tolk zijn € 55.

30-11-2016

De vreemdeling is (in persoon) gepresenteerd bij de diplomatieke vertegenwoordiging van land X. De diplomatieke vertegenwoordiging is gevestigd in Brussel. De kosten voor het vervoer voor de persoonlijke presentatie (A’dam – Brussel) zijn € 599,20.

17-01-2017

De diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst van de vreemdeling bevestigt de nationaliteit van V. Reemdeling en geeft een laissez-passer af. Een  laissez-passer voor land X kost € 75.

De Koninklijke Marechaussee verstuurt een opvolgend boekingsverzoek en geeft hierin aan dat de gewijzigde gewenste datum waarop de vreemdeling vertrekt 20-01-2017 is. De vreemdeling kan nu vertrekken op het laissez-passer. Ook geeft de marechaussee wederom aan dat zij adviseren – na een risicoanalyse - om de betrokkene begeleid terug te vervoeren. De marechaussee heeft voor de begeleiding drie escorts nodig. Deze zijn beschikbaar per 20-01-2017. Als de vervoerder gebruik maakt van begeleiding door de marechaussee worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij de vervoerder.

20-01-2017

De vervoerder vervoert V. Reemdeling naar land X. Het maakt daarbij gebruik van escorts van de marechaussee. De kosten voor het vervoer van de uitzetting worden in rekening gebracht.

De vlucht naar land X duurt 7 uur. De Koninklijke Marechaussee zet hierbij drie escorts in. Na aankomst in land X hebben de escorts 14 uur in dat land verbleven.

Kosten per escort

  • Salariskosten heenreis: (2 + 7 + 1) x € 63,78 = € 637,80;
  • Vergoeding voor verblijf (lay-over kosten): = € 574,02; terugreis: (2 +7 + ½ ) x € 63,78 = € 605,91.
  • 14 uren -/- 1 uur afhandeling na heenreis -/- 2 uren inchecken vóór terugreis = 11 uren.
  • (per tijdseenheid van 24 uur = max. 8 uren x uurtarief + resterende deel x 1/3 uurtarief) 11 uur bestaat uit 8 uren x € 63,78 + 3 uren x 1/3e van € 63,78 = € 574,02.

Vliegvergoeding: heenreis

  • 7 x € 17,05 = € 119,35; terugreis: 7 x € 17,05 = € 119,35; Onkostenvergoeding: 1 x € 13,50 = € 13,50
  • 2 + 7 + 14 + 7 + ½ = 30½ = 1 tijdseenheid van 24 uren + 6½ uren resterend) .

De kosten voor het vervoer van de uitzetting bedragen €149,80.
20-01-2017: V. Reemdeling verbleef sinds zijn aankomst in Nederland in een grenslogies van de DJI. 20-01-2017 geldt als einddatum voor de op de vervoerder te verhalen verblijfskosten. De verblijfskosten zijn €191 per persoon per dag. Verblijfskosten gemaakt van 20-09-2016 tot 20-01-2017 worden verhaald op de vervoerder: 122 x € 191 = € 23.302.

Datum voornemen: De DT&V zendt voorafgaand aan de factuur een voornemen, bestaande uit een kostenoverzicht, relevante stukken ter onderbouwing van de kosten en motivering per geval. De reactietermijn op het voornemen is 4 weken.

Datum nota

De DT&V stuurt de vervoerder een factuur voor de gemaakte kosten. De DT&V rekent maximaal € 500 administratiekosten voor het afhandelen van de factuur.