Hoe worden de kosten berekend?

De kosten van het verblijf van de vreemdeling kan de overheid verhalen vanaf de op het boekingsverzoek vermelde datum van gewenst vertrek van de vreemdeling tot de datum op het officiële bericht van vertrek, dat door de Koninklijke Marechaussee of de politie wordt vastgelegd.Denk behalve aan verblijfskosten ook aan kosten voor het aanvragen van een vervangend reisdocument of escorteringskosten. Zolang er geen boekingsverzoek is uitgegeven, worden geen kosten in rekening gebracht.

Kosten bij annulering

Afhankelijk van de reden van de annulering kunnen kosten die gemaakt zijn ná het annuleringsverzoek in rekening worden gebracht bij de vervoerder. Een voorbeeld: de vreemdeling pleegt vlak voor zijn terugvervoer verzet. Hij kan daardoor op dat moment niet terugvervoerd worden. Mogelijk worden de kosten doorberekend die tot aan het daadwerkelijke vertrek worden gemaakt. Maar als de vreemdeling vlak voor zijn terugvervoer om een verblijfsvergunning vraagt, worden de kosten die de Nederlandse staat maakt gedurende de verblijfsprocedure niet in rekening gebracht.

Kosten als terugvervoer niet mogelijk is

Ook als het uiteindelijk niet mogelijk blijkt de vreemdeling op basis van de claim terug te vervoeren, blijft de vervoerder aansprakelijk voor de kosten voor de door hem aangevoerde vreemdeling tijdens zijn verblijf in het Schengengebied. Dit geldt zowel voor de vreemdeling die na een eventueel 'mislukken' van het terugvervoer alsnog wordt uitgezet (uitzettingskosten), dan wel voor een vreemdeling die met onbekende bestemming vertrekt.

Afsluitdatum

Voor het doorberekenen van kosten geldt de datum op het officiële bericht van vertrek, dat door de Koninklijke Marechaussee of de politie wordt vastgelegd. Dit is in ieder geval de datum waarop de vreemdeling uit Nederland vertrekt. Alleen de kosten van escortering door de Koninklijke Marechaussee staan los van deze afsluitdatum. Deze bestaan immers uit gemaakte kosten gedurende de heenreis, verblijf en terugreis van de escorts.

De gehanteerde tarieven zijn wettelijk vastgesteld en staan in de tarievenlijst.

Rekenvoorbeelden

Om meer inzicht te geven in de wijze waarop de overheid gemaakte kosten aan de vervoerder doorberekent, zijn een aantal voorbeelden opgenomen.

  • Rekenvoorbeeld 1 laat een situatie zien met onder andere een aanvraag voor een vervangend reisdocument.
  • Rekenvoorbeeld 2 betreft een situatie met meerdere aanvragen van reisdocumenten, strafdetentie en een toelatingsprocedure.
  • Rekenvoorbeeld 3 laat de situatie zien na vertrek binnen 48 uur met inzet van escorts van de Koninklijke Marechaussee.

De berekeningen zijn fictief en indicatief: ze dienen slechts ter illustratie. Ze zijn gebaseerd op de tarieven van 2014. De actuele tarieven staan in de tarievenlijst.