Kosten voor escortering

Als de vreemdeling via de lucht wordt terugvervoerd, bepaalt de Koninklijke Marechaussee aan de hand van een risicoanalyse of de vreemdeling mogelijk een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving. Is dat het geval, dan adviseert de marechaussee de vreemdeling geëescorteerd te vervoeren.

Elk (opvolgend) boekingsverzoek waarin de opdracht staat om de vreemdeling via de lucht terug te vervoeren bevat een advies van de Koninklijke Marechaussee over het wel of niet (laten) begeleiden van de vreemdeling tijdens het terugvervoer. Als begeleiding gewenst is en de vervoerder besluit deze dienst af te nemen van de marechaussee, dan zijn hier kosten aan verbonden.

Het staat de vervoerder vrij eigen begeleiders in te zetten of in het geheel geen begeleiding te organiseren. Kosten die ontstaan door het mislukken van het terugvervoeren van de vreemdeling als gevolg van gebruik van eigen of geen begeleiding, kunnen op de vervoerder worden verhaald.

De marechaussee zet per vlucht twee of meer escorts in, afhankelijk van de duur van de vlucht en het verwachte risico tijdens de vlucht. In het (opvolgend) boekingsverzoek staat hoeveel escorts de marechaussee in het betreffende geval inzet.

Bekijk de actuele tarieven. In de inzetmatrix escorts staat meer uitleg over de berekening van de inzet van escorts van de Koninklijke Marechaussee.

Berekening escortkosten per 1 januari 2014

De kosten zijn als volgt opgebouwd.

 • Salariskosten per escorteur
  Heenreis: (2 uren + vliegtijd + 1 uur) x uurtarief
  Vergoeding voor verblijf (lay-over kosten): per tijdseenheid van 24 uren = (max 8 uren x uurtarief) + (resterende deel x ⅓ uurtarief)
 • Terugreis: (2 uren + vliegtijd + 1 uur) x uurtarief
 • Vliegvergoeding per escorteur
  Heenreis: vliegtijd (inclusief taxiën e.d.) x uurtarief Terugreis: vliegtijd (inclusief taxiën e.d.) x uurtarief
 • Onkostenvergoeding per escorteur
  Vanaf start voorbereiding tot einde nawerk (conform schema): per volle tijdseenheid van 24 uren x dagtarief. Resteert na laatste volle tijdseenheid minder dan 12 uren, dan wordt naar beneden afgerond op de laatste volle tijdseenheid. Resteert na de laatste volle tijdseenheid 12 uren of meer, dan wordt naar boven afgerond tot een hele tijdseenheid.

Tijdseenheden en werkzaamheden

 • 2 uren: voorbereiding kennismaking escortering
 • Vliegtijd: escortering heenvlucht
 • 1 uur: afhandeling overdracht
 • 8+1/3 uren per tijdseenheid van 24 uren: vergoeding voor verblijf (lay-over kosten)
 • 2 uren: inchecken
 • Vliegtijd: positionering terugvlucht
 • ½ uur: nawerk

De in dit schema genoemde uren en vliegtijden gelden per escort, waarbij ‘8+1/3 uren’ betrekking heeft op de salariskosten voor het verblijf in het buitenland.

Rekenvoorbeelden

Zie ook de rekenvoorbeelden voor inzicht in de berekening van escorteringskosten.