Rekenvoorbeeld 3

Situatie: Een vreemdeling wordt de toegang geweigerd. De luchtvaartmaatschappij vervoert de vreemdeling terug binnen 48 uur na de in het boekingsverzoek aangegeven gewenste vertrekdatum. De totale kosten komen uit op ruim € 13.000. Het grootste deel is voor de begeleiding van de vreemdeling door escorts van de Koninklijke Marechaussee.

De tarieven zijn wettelijk vastgesteld in de tarievenlijst (Bijlage 22 Voorschrift Vreemdelingen 2000). De in dit voorbeeld gebruikte tarieven zijn van 1 januari 2014: inmiddels zijn de prijzen gestegen.

Het aantal benodigde escorts wordt berekend aan de hand van de inzetmatrix escorts.

In geval van variabele kosten, zoals de prijs voor een laissez-passer, bevat de factuur altijd de de nota’s van de werkelijk gemaakte kosten.

Het proces van dag tot dag

01-06-2016

De Koninklijke Marechaussee weigert dhr. V. Reemdeling toegang tot Nederland omdat hij niet voldoet aan de voorwaarden die Nederland gesteld heeft om toegang te krijgen.   

01-06-2016

De marechaussee mailt/faxt de vervoerder een removal order voor passagier V. Reemdeling, waarin de optie is aangekruisd dat de vreemdeling per eerst mogelijke gelegenheid terugvervoerd kan worden. Welke datum dat is staat vermeld op het begeleidende boekingsverzoek.

01-06-2016

Met een boekingsverzoek verzoekt de marechaussee de vervoerder uitvoering te geven aan de terugvoerplicht zoals aangegeven in de removal order. Als gewenste datum van vertrek houdt de marechaussee aan: 06-06-2014.

De marechaussee adviseert voor de begeleiding drie escorts in te zetten. Deze zijn beschikbaar per 06-06-2014.   

06-06-2016

De vervoerder vervoert V. Reemdeling naar land A. Het maakt daarbij gebruik van escorts van de marechaussee. De kosten voor het vervoer voor de uitzetting worden in rekening gebracht.

De vlucht naar land A duurt 15 uur. De marechaussee zet hierbij vier escorts in. Na aankomst in land A hebben de escorts 34 uur in dat land verbleven.

Kosten per escort

  • Salariskosten: Heenreis: (2 + 15 + 1) x € 63,78 = € 1.148,04
  • Vergoeding voor verblijf (lay-over kosten): 20 uren en 20 min. x 63,78 = € 1.296,86
  • Terugreis: (2 +15 + ½ ) x € 63,78 = € 1.116,15
  • 34 uren -/- 1 uur afhandeling na heenreis -/- 2 uren inchecken vóór terugreis = 31 uren = 24 uren + 7 uren.
  • Te berekenen: 8 + (⅓ x 16) + 7 = 20 uren en 20 minuten per escorteur.

Vliegvergoeding

  • Heenreis: 15 x € 17,05 = € 255,75
  • Terugreis: 15 x € 17,05 = € 255,75
  • Onkostenvergoeding: 3 x € 13,50 = € 40,50
  • 2 + 15 + 34 + 15 + ½ = 66,5 = 2 tijdseenheden van 24 uren + 18,5 uren resterend) Kosten voor het vervoer voor de uitzetting (Amsterdam-Amsterdam) zijn €149,80.

Datum voornemen

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) stuurt voorafgaand aan de factuur een voornemen, bestaande uit een kostenoverzicht, relevante stukken ter onderbouwing van de kosten en motivering per geval. De reactietermijn op het voornemen is 4 weken.

Datum nota: De DT&V stuurt de vervoerder een factuur voor de gemaakte kosten. De Nederlandse staat verhaalt de kosten van de escorts op de vervoerder. De DT&V rekent maximaal € 500* administratiekosten voor het afhandelen van de factuur.