Verblijfskosten

Een vreemdeling die aan de grens geweigerd wordt kan geplaatst worden in een justitiële inrichting. De Nederlandse staat kan de kosten hiervan verhalen op de vervoerder.

De vervoerder is ook verantwoordelijk voor kosten die de overheid eventueel maakt voor de geweigerde vreemdeling die in afwachting van zijn teruggeleiding in de internationale lounge (de aankomsthal) van de luchthaven verblijft.

De Koninklijke Marechaussee of Zeehavenpolitie laat de vervoerder in een boekingsverzoek weten wat de gewenste terugvervoerdatum is voor een grensgeweigerde vreemdeling. De datum die in het boekingsverzoek staat aangegeven als gewenste datum van terugvervoer van de vreemdeling, geldt als startdatum voor de berekening van verblijfskosten.

Bij luchtvaartmaatschappijen worden verblijfskosten berekend wanneer het de luchtvaartmaatschappij niet lukt de vreemdeling binnen 48 uur na de in het boekingsverzoek vermelde gewenste terugvervoerdatum te vervoeren. Voor rederijen geldt deze termijn niet.
Verblijfskosten die direct na de op het boekingsverzoek vermelde datum van terugvervoer ontstaan, kunnen dus op de rederij worden verhaald.

Tarieven

Bekijk de tarievenlijst voor de actuele verblijfskosten.

Rekenvoorbeelden

Bekijk ook de rekenvoorbeelden om meer inzicht te krijgen in de berekening van verblijfskosten.