Asielzoekerscentrum

Vreemdelingen die een asielprocedure doorlopen worden gedurende de procedure opgevangen in asielzoekerscentra (azc) van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Vreemdelingen die in de algemene asielprocedure worden doorgestuurd naar de verlengde asielprocedure verhuizen van de procesopvanglocatie naar een asielzoekerscentrum. Ook de vreemdelingen van wie het asielverzoek wordt afgewezen verhuizen naar een azc. Daar worden zij voorbereid op terugkeer.

Maximale termijn

Vreemdelingen die geen verblijfsvergunning krijgen, hebben wettelijk nog maximaal 28 dagen recht op opvang bij het COA. Binnen die tijd moeten ze Nederland verlaten. Lukt dat niet dan kan de vreemdeling worden overgeplaatst naar een vrijheidsbeperkende locatie.