Gesloten gezinsvoorziening

Een gesloten gezinsvoorziening (ggv) is erop gericht gezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaande minderjarigen beschikbaar te houden voor (gedwongen) vertrek uit Nederland.

Een kind speelt met blokken in een gesloten gezinsvoorziening
Beeld: ©Dienst Terugkeer en Vertrek

Bij de ggv is sprake van vreemdelingenbewaring, aangepast aan de doelgroep. Gezinnen verblijven er in een eigen woning en kinderen hebben toegang tot speelvoorzieningen en onderwijs. Daarnaast is er een grote buitenruimte met veel groen.

Verblijf in deze locatie wordt alleen als uiterste middel ingezet. Gezinnen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen die Nederland moeten verlaten, zullen dit meestal zelfstandig doen vanuit een gezinslocatie of andere niet-gesloten verblijfslocatie.

Doelgroepen

De gesloten gezinsvoorziening heeft drie doelgroepen:   

  1. Gezinnen met minderjarige kinderen die in bewaring zijn gesteld op grond van artikel 59 of artikel 59a Vw2000 en gereed zijn voor vertrek. Het maximaal verblijf is in beginsel veertien dagen.
  2. Gezinnen met minderjarige kinderen, die na screening door de IND geen toegang tot Nederland hebben gekregen en op grond van artikel 6 van de Vreemdelingenwet 2000 in grensbewaring zijn geplaatst. Het maximaal verblijf is in beginsel dertig dagen.
  3. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen die in bewaring zijn gesteld op grond van artikel 59 van de Vreemdelingenwet 2000. Het maximaal verblijf is in beginsel veertien dagen.

De ggv biedt ook plaats aan volwassen vreemdelingen in gezelschap van een minderjarig kind die door de KMar de toegang tot Nederland is onthouden. Bijvoorbeeld wanneer er nader onderzoek nodig is naar de volwassen vreemdeling of zijn gestelde relatie tot het minderjarig kind. Het gezin verblijft dan op de ggv gedurende de behandeling van de asielaanvraag.