Penitentiaire inrichting

Illegale vreemdelingen die zijn veroordeeld door de rechter verblijven in de penitentiaire inrichting, doorgaans die in Ter Apel. Voor kwetsbare gedetineerden zijn er speciale afdelingen met een extra zorgvoorziening (EZV). Daarnaast zijn er vier Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC) waar gedetineerden verblijven met ernstige psychiatrische stoornissen of psychische problemen.