Resultaat van de aanvraag

Na afloop van een presentatie neemt de begeleidend medewerker van de directie Internationale Aangelegenheden contact op met de diplomatieke vertegenwoordiging om een terugkoppeling te krijgen.

De diplomatieke vertegenwoordiging laat - afhankelijk van de situatie - het volgende weten:

  • De vreemdeling wordt erkend als onderdaan.
  • De vreemdeling wordt niet erkend als onderdaan en er wordt een non-statement afgegeven.
  • Er is onvoldoende informatie om de nationaliteit te kunnen vaststellen.
  • Er is instemming met overdracht aan de grens van het betreffende land.

Afhankelijk van de resultaten van de presentatie geeft de diplomatieke vertegenwoordiging de vreemdeling wel of geen laissez-passer. De regievoerder geeft het resultaat van de aanvraag door aan de vreemdeling.

Soms blijft een antwoord uit. De directie Internationale Aangelegenheden constateert in dat geval, maximaal twaalf maanden nadat de aanvraag is ingediend dat er geen antwoord van de diplomatieke vertegenwoordiging is ontvangen. De regievoerder bepaalt vervolgens of de laissez-passer-aanvraag wordt ingetrokken.