Reisdocumenten

Terugkeren naar Albanië kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Albanië terug te keren met een geldig paspoort.
 

Terug- en Overnameovereenkomst

EU d.d. 14 april 2002. In werking getreden op 1 mei 2006. Terug- en Overnameverzoeken verlopen conform het Benelux Uitvoeringsprotocol d.d. 6 maart 2008.

Procedure Terug- en Overnameverzoek

De regievoerder dient een Terug- en Overnameverzoek in bij de Directie Internationale Aangelegenheden. Deze bestaat uit de volgende stukken.

  • Terug- en Overnameverzoek Albanië, digitaal in Word-format.
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • 1 set digitaal afgenomen vingerafdrukken.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Schriftelijk.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

6 maanden. Voor de mogelijkheid tot verlengen, neemt de regievoerder contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.