Voorbereiden feitelijk vertrek

Voorbereiden feitelijk vertrek voor terugkeer naar Algerije.

Informatieverplichting

De diplomatieke vertegenwoordiging verstrekt pas een laissez passer als de vluchtgegevens bekend zijn. De directie Internationale Aangelegenheden informeert hen minimaal 8 werkdagen voor de vlucht.

Bijzonderheden

Algerije staat slechts de terugkeer toe van één Algerijn per vlucht, ongeacht of deze gedwongen dan wel op zelfstandige basis vertrekt.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De regievoerder neemt voor onderzoek naar adequate opvang voor een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.