Reisdocumenten

Terugkeren naar Algerije kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Algerije terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

 • Aanvraag laissez-passer (Frans)
 • 1 recente digitale kleuren pasfoto
 • 1 set digitaal afgenomen vingerafdrukken
 • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Extra invulinstructies bij formulier(en)

 • Let bij vingerafdrukken goed op: vermeld de exacte naam én de Algerijnse nationaliteit.
 • Vermelding van de geboorteplaats van de vreemdeling op het laissez passer aanvraagformulier vergroot de onderzoeksmogelijkheden in Algerije.

Belangrijk

Als in het verleden een laissez passer aanvraag van een (vermeende) Algerijn is geweigerd, dan neemt de vertegenwoordiging een vervolgaanvraag alleen in onderzoek als er sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden. Bij twijfel kan de regievoerder voor het indienen van een nieuwe opdracht contact opnemen met de directie Internationale Aangelegenheden.

Verstrekken strafrechtelijke informatie

Algerije erkent volgens de wet- en regelgeving zowel het ne bis in idem-beginsel als buitenlandse vonnissen.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

De laissez-passer is alleen geldig op de dag van vertrek. Verlengen is niet mogelijk.

De directie Internationale Aangelegenheden meldt de vertegenwoordiging de reden waarom een Algerijnse vreemdeling aan wie een laissez-passer werd verstrekt niet is vertrokken, voordat:

 • Een nieuwe vlucht kan worden geboekt, en
 • Een nieuw laissez-passer kan worden verstrekt.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. Vraag een onderzoek naar de mogelijkheden aan bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden:

 • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
 • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument én
 • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.