Reisdocumenten

Terugkeren naar Angola kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Angola terug te keren met een geldig paspoort.

Identiteitskaart

Het is mogelijk om naar Angola terug te keren met een geldige nationale identiteitskaart.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer (Portugees)
  • Nationaliteitsverklaring (Portugees). De nationaliteitsverklaring dient altijd voor elk kind te worden ingevuld (ongeacht de leeftijd)
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto (ook van de kinderen)
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling

Belangrijk

  • In die gevallen dat een (vermeende) Angolese vreemdeling het Portugees niet machtig blijkt te zijn, ontstaat gerede twijfel aan diens (Angolese) nationaliteit. De regievoerder vermeldt in dit geval op het laissez-passer aanvraagformulier naast persoonsgegevens/ adresgegevens van de vreemdeling ook die van zijn/haar ouders. Dan kan er in Angola eventueel aanvullend onderzoek worden gedaan.
  • Vaststelling van de nationaliteit vindt in de regel plaats tijdens de presentatie in persoon. De vertegenwoordiging is zelfstandig bevoegd laissez-passers af te geven. Incidenteel wordt een laissez-passer aanvraag voor nader onderzoek éénmalig doorgestuurd naar de immigratieautoriteiten in Luanda. Bij geen reactie uit Luanda 30 dagen na voorlegging is de vertegenwoordiging bevoegd zelfstandig te beslissen in deze zaken (conform MoU).
  • Ook laissez-passer aanvragen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen vallen onder de MoU.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Geldigheidsduur is 1 maand. Verlengen is mogelijk.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument, én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.