Reisdocumenten

Terugkeren naar Barbados kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Barbados terug te keren met een geldig paspoort.

Geboorteakte

Hetis mogelijk om terug te keren naar Barbados met een geboorteakte in combinatie met een document van identiteit (met foto).

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez passer (Engels).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Telefonische presentatie is mogelijk.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Het laissez-passer is alleen geldig op de dag van vertrek tot op de dag van aankomst. Verlengen is niet mogelijk. De diplomatieke vertegenwoordiging kan op verzoek en bij opgaaf van een door de vertegenwoordiging geaccepteerde reden, een nieuw laissez-passer verstrekken.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.