Reisdocumenten

Terugkeren naar Benin kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort of identiteitskaart

Het is mogelijk om naar Benin terug te keren met een geldig (of verlopen) paspoort of een geldige nationale identiteitskaart.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

 • Aanvraag laissez-passer (Frans) met een recente digitale kleurenpasfoto.
 • Verklaring van nationaliteit (Frans) met een recente digitale kleurenpasfoto.
 • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Bij vrijwillig vertrek dienen de volgende documenten te worden bijgevoegd.

 • Een door betrokken vreemdeling opgestelde en ondertekende brief.
 • Een doorbetrokken vreemdeling ingevuld en ondertekend aanvraagformulier van de ambassade van Benin.

De brief dient aan te geven dat betrokkene op vrijwillige basis wil terugkeren en in het bezit wil komen van een laissez-passer. Het aanvraagformulier van de Ambassade van Benin kan gedownload worden op de website van de ambassade.
 

Belangrijk

 • Een Beniner kan via een familielid in Benin in het bezit komen van documenten.
 • Een identiteitsdocument van een gezinslid kan ook als ondersteunend document gebruikt worden en het identiteitsonderzoek faciliteren.
 • Als documenten ontbreken dan is het van belang dat er informatie beschikbaar is van contactpersonen van de vreemdeling in Benin.
 • De diplomatieke vertegenwoordiging kan een laissez-passer verstrekken als de nationaliteit is vastgesteld.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon. De presentatie in persoon vindt plaats bij de diplomatieke vertegenwoordiging in Brussel. De regievoerder vult hiervoor een ‘verzoek voor vervoer over Belgisch grondgebied’ in en stuurt dit naar de directie Internationale Aangelegenheden.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Een laisser-passer is 2 weken geldig. Er zijn geen beperkingen voor het verlengen van het laissez-passer.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

 • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
 • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument én
 • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.