Reisdocumenten

Terugkeren naar Brazilië kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Brazilië terug te keren met een geldig paspoort.

Identiteitskaart

Het is mogelijk om naar Brazilië terug te keren met een geldige nationale identiteitskaart.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer (Portugees).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Extra invulinstructies bij formulier(en)

Als de persoonsgegevens op het laissez-passer aanvraagformulier juist zijn dan kan de diplomatieke vertegenwoordiging van Brazilië in Nederland zelfstandig de identiteit en nationaliteit van de vreemdeling vaststellen. Na deze vaststelling moet de vreemdeling in persoon worden gepresenteerd voor de afgifte van een laissez-passer. Daarbij moeten ook de vluchtgegevens worden doorgegeven.

Belangrijk

De Braziliaanse diplomatieke vertegenwoordiging geeft laissez-passers af voor terugkeer.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Een laissez-passer is alleen geldig op de dag van vertrek en aankomst.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument, én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.