Reisdocumenten

Terugkeren naar Colombia kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Colombia terug te keren met een geldig of verlopen paspoort.

Identiteitskaart

Het is mogelijk om naar Colombia terug te keren met een geldige of verlopen nationale identiteitskaart.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken:

  • Aanvraag laissez-passer (Spaans).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Extra invulinstructies bij formulier(en)

Vermelding van het identiteitskaartnummer kan de procedure versnellen. In Colombia geldt een identificatieplicht en iedereen moet in het bezit zijn van een identiteitskaart. Het identiteitskaartnummer staat vermeld in bijna alle Colombiaanse documenten (ook in het paspoort) en wordt in Colombia bij vrijwel alle (schriftelijke) persoonlijke handelingen gebruikt. Daarom kennen Colombianen hun identiteitskaartnummer meestal uit hun hoofd. Op basis van dit nummer wordt gezocht in de (digitale) registers. Wanneer het nummer is te koppelen aan de vreemdeling, is de diplomatieke vertegenwoordiging bevoegd om de nationaliteit van betrokkene te bevestigen.

Belangrijk

  • Uiterlijk drie weken voor beoogd vertrek de LP-aanvraag indienen
  • Nadat de nationaliteit en identiteit door de diplomatieke vertegenwoordiging is vastgesteld, moet de vreemdeling in persoon gepresenteerd worden voor afgifte van een laissez-passer.
  • De vluchtgegevens voor de te presenteren vreemdeling moeten al vóór de presentatie aan de diplomatieke vertegenwoordiging doorgegeven worden.
  • Een laissez-passer opdracht voor Colombia hoeft pas een maand voor de beoogde vertrekdatum te worden ingediend. De Colombiaanse autoriteiten geven zonder uitzondering zeer snel een laisser-passer af voor Colombiaanse onderdanen.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon. De presentatie aan de diplomatieke vertegenwoordiging kan ingepland worden nadat de Colombiaanse nationaliteit vastgesteld is. De presentatie vindt plaats om de afgifte van de laissez-passer mogelijk te maken.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Een laissez-passer is 30 dagen geldig. Verlengen is niet mogelijk. Op basis van een verlopen laissez-passer kan de diplomatieke vertegenwoordiging een nieuw laissez-passer verstrekken.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument, én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.