Reisdocumenten

Terugkeren naar de Filipijnen kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar de Filipijnen terug te keren met een geldig paspoort. Het is ook mogelijk om, na toestemming van de immigratieautoriteiten in Manilla, met een verlopen paspoort terug te keren.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken:

 • ‘Philippines passport application form’ (let op de invulinstructies).
 • 'Assistance To National (ATN)' formulier.
 • 'Affidavit of Lost Passport' formulier.
 • 1 recente digitale kleuren pasfoto met witte achtergrond.
 • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Extra invulinstructies bij formulier(en)

 • De vreemdeling vult het Affidavit of Lost Passport en het ATN-formulier zelf in.

Belangrijk

 • Op de Filipijnen is het bezit van een identiteitskaart geen verplichting.
 • De diplomatieke vertegenwoordiging staat in direct contact met een Filipijnse social worker. In bijzondere gevallen kan deze persoon, via de ambassade, worden ingeschakeld ter bevordering van de terugkeer.
 • In Nederland geboren kinderen van Filipijnse vreemdelingen hebben de Filipijnse nationaliteit als de ouders op het moment van geboorte de Filipijnse nationaliteit hadden. Bij de laissez-passer aanvraag van deze kinderen moet een door de gemeente gelegaliseerde internationale geboorteakte worden bijgevoegd.

Wanneer blijkt dat de ouders een in Nederland geboren kind nooit hebben aangegeven bij de Filipijnse ambassade ter inschrijving in het Filipijnse geboorteregister, moet dit eerst gebeuren alvorens een laissez-passer of reisdocument afgegeven kan worden. Dit wordt een ‘delayed registration of birth’ genoemd.  

Hiervoor is nodig:

 • Gelegaliseerde geboorteaktes van het kind
 • Gelegaliseerde huwelijksakte van ouders
 • (In de Filipijnen) gelegaliseerde geboorteakte van de moeder

Deze documenten moeten worden overgelegd aan de ambassade van de Filipijnen. Vervolgens worden de formulieren naar Manilla verzonden ter registratie in het geboorteregister. Pas daarna kan een laissez-passer of reisdocument afgegeven worden.

Indien de ouders niet in het bezit zijn van de geboorteakte van de moeder en/of de huwelijksakte, dan kunnen zij deze documenten door een bekende (bijvoorbeeld een familielid) laten opvragen bij de National Statistics Office (NSO) in de Filipijnen. De persoon die dit voor hen opvraagt dient een volmacht (‘special power of attorney’)  te hebben van de ouders. Hiervoor dient een speciaal formulier ingevuld te worden door de ouders/volmachtgevers, te verkrijgen bij de ambassade.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Dertig dagen. Verlengen is niet mogelijk. 

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

 • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
 • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument, én
 • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.