Reisdocumenten

Terugkeren naar Guinee kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Guinee terug te keren met een geldig paspoort.

Identiteitskaart

Het is mogelijk om naar Guinee terug te keren met een geldige identiteitskaart.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer (Frans).
  • Nationaliteitsverklaring (Frans).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

Als het niet mogelijk is om op basis van de beschikbare documenten de nationaliteit van de vreemdeling vast te stellen, vindt er een presentatie in persoon plaats bij de diplomatieke vertegenwoordiging. Neem voor de actuele situatie, in verband met covid, contact op met de directie Internationale Aangelegenheden.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Alleen als het niet mogelijk is om op basis van de beschikbare documenten de nationaliteit van de vreemdeling vast te stellen.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Drie maanden. Verlengen is mogelijk.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument, én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.