Reisdocumenten

Terugkeren naar Indonesië kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Indonesië terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer (Engels).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

  • Als er een origineel (verlopen) paspoort is, moet dit worden overhandigd aan de Indonesische diplomatieke vertegenwoordiging, voordat zij een vervangend reisdocument afgeven. De vreemdeling ondertekent hiervoor op de ambassade een afstandsverklaring.
  • Als er geen origineel paspoort aanwezig is, moet een proces-verbaal van vermissing worden overhandigd.
  • De diplomatieke vertegenwoordiging legt zaken voor vaststelling van de nationaliteit en identiteit voor aan de centrale Indonesische autoriteiten.

Verstrekken strafrechtelijke informatie

Er kunnen momenteel geen strafrechtelijke gegevens worden gedeeld.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

De geldigheid van het laissez-passer wordt bepaald door de vertegenwoordiging.