Reisdocumenten

Terugkeren naar Israël kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Israël terug te keren met een geldig of verlopen paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer (Engels).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • 1 set digitaal afgenomen vingerafdrukken.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

Als het 9-cijferige Israëlische identiteitsnummer bekend is, dan moet dit worden opgeschreven op het laissez-passer aanvraagformulier.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Schriftelijk. Op verzoek van de vreemdeling of de diplomatieke vertegenwoordiging kan betrokkene in persoon gepresenteerd worden.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Vijftien dagen. Verlengen is mogelijk.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument, én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.