Reisdocumenten

Terugkeren naar Kameroen kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Kameroen terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer (Frans)
  • Nationaliteitsverklaring (Frans)
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling

Belangrijk

  • Als er sprake is van een vermeende Kameroense nationaliteit vraagt de regievoerder naar zijn exacte persoonsgegevens, opleiding en door hem gesproken talen/dialecten.
  • Een ondertekende verklaring (in het Frans of Engels) waarin de vreemdeling verklaart de Kameroense nationaliteit te bezitten, kan de aanvraag aanzienlijk bespoedigen.

Verstrekken strafrechtelijke informatie

Het is niet mogelijk om strafrechtelijke informatie te verschaffen aan de diplomatieke vertegenwoordiging van Kameroen.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Niet van toepassing.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Eén maand. De verlengingsmogelijkheden zijn onbeperkt, in die zin dat telkens een nieuw laissez-passer wordt verstrekt.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument, én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.