Reisdocumenten

Terugkeren naar Kameroen kan met de volgende reisdocumenten.

Kameroen

Het is mogelijk om naar Kameroen terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer (Frans).
  •  Aanvraag laissez-passer Kameroen.
  • Nationaliteitsverklaring (Frans).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

  • Als er sprake is van een vermeende Kameroense nationaliteit vraagt de regievoerder naar zijn exacte persoonsgegevens, opleiding en door hem gesproken talen/dialecten.
  • Een ondertekende verklaring (in het Frans of Engels) waarin de vreemdeling verklaart de Kameroense nationaliteit te bezitten, kan de aanvraag aanzienlijk bespoedigen.

Verstrekken strafrechtelijke informatie

Is mogelijk, maar niet bij alle delicten. Het ‘ne bis in idem’- beginsel is opgenomen in de Kameroense wetgeving, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar de aard van het delict.

Voor vergrijpen die een directe aantasting vormen van de Kameroense staatsveiligheid kan geen beroep worden gedaan op het ‘ne bis in idem’- beginsel. Denk hierbij aan: vervalsing van het zegel van de Staat  of van nationale munteenheden of misbruik van staatsgegevens. Wanneer een vreemdeling voor een dergelijk misdrijf is veroordeeld verschaft de regievoerder geen strafrechtelijke gegevens.

In geval van politiek gevoelige zaken (denk aan oppositieleden, tegenstanders van het regime) kan niet met zekerheid worden gesteld dat het ‘ne bis in idem’- beginsel wordt gerespecteerd. In die gevallen vraagt de regievoerder advies aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over het al dan niet verstrekken van deze gegevens.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Een laissez-passer is een maand geldig. De verlengingsmogelijkheden zijn onbeperkt, in die zin dat telkens een nieuw laissez-passer wordt verstrekt.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.