Reisdocumenten

Terugkeren naar Libanon kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Libanon terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez passer (Engels).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

  • Als de vreemdeling niet beschikt over enige vorm van documentatie is het noodzakelijk dat er andere informatie is, zoals gegevens over familierelaties, adresgegevens, enzovoort.
  • Als een laissez-passer wordt afgegeven, moet de vreemdeling zijn vingerafdruk op de laissez-passer plaatsen. Indien hij/zij hieraan niet meewerkt, zal de ambassade na afstemming met de autoriteiten in Libanon een laissez-passer afgeven.
  • Indien een vreemdeling met Libanese nationaliteit in het bezit is van een origineel verlopen paspoort, kan de directie Internationale Aangelegenheden contact opnemen met de ambassade voor het verkrijgen van een verklaring. Op een verlopen paspoort in combinatie met de verklaring van de ambassade kan de vreemdeling terugkeren naar Libanon.

Voor Palestijnse vreemdelingen uit Libanon wordt laissez-passer afgifte bespoedigd als de volgende stukken worden overlegd.

  • Een originele blauwe identiteitskaart (afgegeven door het Libanese ministerie van Binnenlandse zaken), of
  • Een originele UNRWA-kaart (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, afgegeven door UNHCR (Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen of United Nations High Commissioner for Refugees), of
  • Een vluchtelingenpaspoort (afgegeven door UNHCR).
  • Indien een Palestijnse vreemdeling in het bezit is van een geldig origineel vluchtelingenpaspoort afgegeven door de Libanese autoriteiten, dient de regievoerder hierover contact op te nemen met de directie Internationale Gelegenheden, alvorens een laissez passer-aanvraag op te starten.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Schriftelijk. In beginsel vinden er geen presentaties in persoon plaats, tenzij de ambassade of de betrokken vreemdeling hierom verzoekt. De ambassade neemt de aanvragen laissez passer direct in behandeling na de schriftelijke indiening door de directie Internationale Aangelegenheden.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Een laissez-passer is drie maanden geldig. Er wordt een nieuw laissez-passer verstrekt indien hiervoor goede redenen zijn.