Reisdocumenten

Terugkeren naar Libanon kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Libanon terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez passer (Engels).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

  • Als de vreemdeling niet beschikt over enige vorm van documentatie is het noodzakelijk om aanvullende informatie aan te leveren, zoals familierelaties, adresgegevens, enzovoort.
  • Als een laissez-passer wordt afgegeven, moet de vreemdeling zijn vingerafdruk op de laissez-passer plaatsen. Indien hier door de vreemdelnig geen medewerking aan verleent wordt, zal de ambassade na afstemming met de autoriteiten in Libanon een laissez-passer afgeven.
  • Indien een vreemdeling met de Libanese nationaliteit in het bezit is van een origineel verlopen paspoort, kan de directie Internationale Aangelegenheden contact opnemen met de ambassade voor het verkrijgen van een verklaring. Op een verlopen paspoort in combinatie met de verklaring van de ambassade kan de vreemdeling terugkeren naar Libanon.

Voor Palestijnse vreemdelingen uit Libanon wordt de afgifte van het laissez-passer bespoedigd als de volgende stukken worden overlegd.

  • Een originele blauwe identiteitskaart (afgegeven door het Libanese ministerie van Binnenlandse zaken), of
  • Een originele UNRWA-kaart (Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten), afgegeven door UNHCR (Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen), of
  • Een vluchtelingenpaspoort (afgegeven door UNHCR).
  • Indien een Palestijnse vreemdeling in het bezit is van een geldig, origineel vluchtelingenpaspoort afgegeven door de Libanese autoriteiten, dient de regievoerder hierover contact op te nemen met de directie Internationale Gelegenheden alvorens een laissez-passer aanvraag opgestart wordt.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Schriftelijk. In beginsel vinden er geen presentaties in persoon plaats, tenzij de ambassade of de betrokken vreemdeling hierom verzoekt. De ambassade neemt de laissez-passer aanvraag direct in behandeling na schriftelijke indiening door de directie Internationale Aangelegenheden.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Drie maanden. Er wordt een nieuw laissez-passer verstrekt indien hiervoor goede redenen zijn.