Reisdocumenten

Terugkeren naar Libië kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Libië terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer (Engels).
  • Originele vingerafdrukken.
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

  • Op de laissez-passer opdracht moet vermeld worden welke taal of talen de vreemdeling spreekt.

  • De vreemdeling moet Arabisch spreken, anders kan er geen presentatie ingepland worden.

  • Als bij een presentatie een origineel, verlopen paspoort wordt overgelegd, moet de vreemdeling ten overstaan van de consul tekenen voor verlenging. Na twee à drie werkdagen kan het verlengde paspoort opgehaald worden door Dia.

  • Als de diplomatieke vertegenwoordiging naar aanleiding van de presentatie vermoedt dat de vreemdeling de Libische nationaliteit heeft, dan wordt de aanvraag doorgestuurd naar Libië voor onderzoek. De diplomatieke vertegenwoordiging geeft een laissez-passer af nadat de nationaliteit is vastgesteld in Libië.
  • Als de diplomatieke vertegenwoordiging bij een presentatie de Libische nationaliteit heeft vastgesteld én de vreemdeling geeft aan mee te werken aan terugkeer, dan moet de vreemdeling ten overstaan van de consul het aanvraagformulier voor afgifte van een laissez-passer invullen en ondertekenen en een duimafdruk plaatsen. Nadat deze procedure is gevolgd, kan een vlucht worden geboekt. Een laissez-passer wordt verstrekt nadat de vluchtgegevens zijn overgelegd aan de vertegenwoordiging.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Twee weken. Verlengen is mogelijk. Hiervoor moeten nieuwe vluchtgegevens worden overhandigd aan de vertegenwoordiging.