Reisdocumenten

Terugkeren naar Libië kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Libië terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

 • Aanvraag laissez-passer (Engels).
 • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
 • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

 • Op de laissez-passer opdracht moet vermeld worden welke taal de vreemdeling spreekt.
 • De vreemdeling moet Arabisch spreken, anders volgt er geen presentatie.
 • Als bij een presentatie een origineel, verlopen paspoort wordt overgelegd, moet de Vreemdeling ten overstaand van de consul tekenen voor verlenging. Na 2 à 3 werkdagen kan het verlengde paspoort opgehaald worden door medewerker van DT&V.
 • Als de diplomatieke vertegenwoordiging bij een presentatie vermoedt dat een vreemdeling de Libische nationaliteit heeft, dan wordt de aanvraag doorgestuurd naar Libië voor onderzoek. Aanvragen worden dus alleen doorgestuurd naar Libië nadat een presentatie in persoon heeft plaatsgevonden.
 • Als de diplomatieke vertegenwoordiging bij een presentatie de Libische nationaliteit heeft vastgesteld én de vreemdeling geeft aan mee te werken aan terugkeer dan moet de vreemdeling ten overstaande van de consul het Libische aanvraagformulier voor afgifte van een laissez-passer invullen en ondertekenen en een duimafdruk plaatsen. Nadat deze procedure is gevolgd wordt een vlucht geboekt. Een laissez-passer wordt verstrekt nadat de vluchtgegevens van de vreemdeling zijn overgelegd.
 • Als er akkoord is gekomen uit Libië, dan geeft de diplomatieke vertegenwoordiging een laissez-passer af.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Het laissez-passer is twee weken geldig. Verlengen is mogelijk, hiervoor moeten de nieuwe vluchtgegevens worden doorgegeven.

uropees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

 • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
 • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument én
 • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.