Reisdocumenten

Terugkeren naar Mexico kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort, identiteitskaart, nationaliteitscertificaat of geboorteakte

Het is mogelijk om naar Mexixo terug te keren met een geldig of verlopen paspoort, geldige nationale identiteitskaart, nationaliteitscertificaat of geboorteakte.

Noodpaspoort

De Mexicaanse diplomatieke vertegenwoordiging geeft noodpaspoorten af in plaats van laissez-passers. De aanvraag voor een noodpaspoort verloopt als volgt.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez passer (Spaans).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Gedurende de reis en de dag van aankomst.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.