Reisdocumenten

Terugkeren naar Nicaragua kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort en identiteitskaart

Het is mogelijk om naar Nicaragua terug te keren met een geldig of verlopen paspoort of geldige nationale identiteitskaart.

Laissez-passer

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken

  • Door de vreemdeling in het Spaans ingevuld laissez-passer aanvraag Nicaragua, inclusief Nederlandse vertaling.
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

  • De Nicaraguaanse nationaliteit kan worden vastgesteld als er (kopieën van) identiteitsdocument(en) aanwezig zijn.
  • Bij de laissez-passer aanvraag voor een minderjarig kind  is een geboorteakte met een apostille van het ministerie van Buitenlandse Zaken nodig.
  • Op de laissez-passer aanvraag van een minderjarig kind moet een handtekening van een van de ouders staan.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Een laissez-passer is een maand geldig. Op basis van een verlopen laissez passer kan een nieuw laissez-passer verstrekt worden. Een verlopen paspoort kan wel verlengd worden.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdelingen Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.