Reisdocumenten

Terugkeren naar Sri Lanka kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Sri Lanka terug te keren met een geldig paspoort.

Vervangend reisdocument op basis van Terug- en Overnameverzoek

Terug- en Overnameverzoeken conform de overeenkomst zijn momenteel wel mogelijk, met een laissez-passer die gegenereerd is door het Readmission Case Management System (RCMS). Zie Overeenkomst 2005 Sri Lanka

Procedure aanvraag T&O

De regievoerder voegt de volgende stukken toe, ingevuld in het Engels.

  • T&O Formulier: Department of Immigration & Emigration Sri Lanka: Readmission Application
  • 1 recente digitale kleurenpasfoto (digitaal op het formulier aanbrengen)
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen
  • Voor in Nederland geboren kinderen: internationaal geboorte-uittreksel, waarop de namen van beide ouders staan vermeld.

Extra invulinstructies bij formulier(en)

Het formulier met titel Department of Immigration & Emigration Sri Lanka: Readmission Application wordt door de regievoerder in Sharepoint opgevoerd met bijbehorende ondersteunende ID-documenten.

Voorwaarden

Bij ongedocumenteerden is het van belang dat, naast correcte personalia van betrokkene, ook informatie over familieleden (vader, moeder, broers, zussen) wordt vermeld. Denk ook aan adresgegevens waar men bijvoorbeeld naar school is gegaan, heeft gewerkt, of in het verleden heeft gewoond.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

Niet van toepassing. De T&O-aanvraag wordt via het RCMS ingediend bij de autoriteiten in Colombo.

Verstrekken strafrechtelijke informatie

Er kunnen geen strafrechtelijke gegevens worden gedeeld.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Eén maand. Een verlopen laissez-passer kan niet worden verlengd. Na overleg met de directie Internationale Aangelegenheden kan een nieuw laissez-passer via het RMCS aangevraagd worden. Hiervoor hoeft geen nieuw T&O-formulier ingediend te worden.