Reisdocumenten

Terugkeren naar Verenigde Staten van Amerika kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort of noodpaspoort

Het is mogelijk om naar Verenigde Staten van Amerikan terug te keren met een geldig paspoort of noodpaspoort.

Laissez-passer en Letter of Transportation

Dit is de procedure aanvraag voor een laissez-passer.

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer Verenigde Staten van Amerika (DS-11/DS-82).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Extra invulinstructies bij formulier(en)

De diplomatieke vertegenwoordiging geeft er de voorkeur aan dat de vreemdeling het paspoortformulier op het consulaat invult. Het formulier moet daar ook (‘under oath’) worden ondertekend.

Belangrijk

  • Bij de aanvraag voor een tijdelijk reisdocument voldoen standaard pasfoto’s. Er hoeven in dat geval geen speciale foto’s te worden gemaakt.
  • Als (kopie-)documenten voorhanden zijn, wil de diplomatieke vertegenwoordiging dergelijke informatie voorafgaand aan de presentatie in persoon ontvangen ter verificatie.
  • Presentatie aan de diplomatieke vertegenwoordiging vindt bij voorkeur plaats op vrijdagmiddag, in verband met de publieke openingstijden van het consulaat.
  • Als de vreemdeling over voldoende financiële middelen beschikt, geeft de diplomatieke vertegenwoordiging een paspoort (maximaal geldig voor 1 jaar) af. Zo niet, dan een ‘Letter of Transportation’.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Een noodpaspoort is maximaal een jaar geldig. De diplomatieke vertegenwoordiging bepaalt de geldigheid. Een letter of transportation is slechts enkele dagen geldig en uitsluitend voor toelating tot de Verenigde Staten van Amerika.

Europees reisdocument

Het gebruik van een Europees reisdocument is een uitzondering. De regievoerder vraagt een onderzoek aan naar de mogelijkheden bij Afdeling Boekingen.

Voorwaarden

  • Er is eerder geprobeerd een (vervangend) reisdocument te verkrijgen via de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst, maar (nog) zonder succes, én
  • Er zijn concrete aanknopingspunten over de identiteit van de vreemdeling, bijvoorbeeld op basis van een (kopie) identiteitsdocument, én
  • Er bestaat geen twijfel over de nationaliteit van de vreemdeling.