Reisdocumenten

Terugkeren naar Zuid-Sudan kan met de volgende reisdocumenten.

Paspoort

Het is mogelijk om naar Zuid-Sudan terug te keren met een geldig paspoort.

Laissez-passer

Het is mogelijk om naar Zuid-Sudan terug te keren met een geldig laissez-passer.

Laissez-Passer

De regievoerder voegt bij de laissez-passer opdracht de volgende stukken.

  • Aanvraag laissez-passer (Engels).
  • 1 recente digitale kleuren pasfoto.
  • Kopieën van documenten die de nationaliteit en/of identiteit van de vreemdeling ondersteunen, inclusief Nederlandse vertaling.

Belangrijk

  • Vreemdelingen uit (noord) Sudan vinden informatie bij Sudan.

Presentatie aan diplomatieke vertegenwoordiging

In persoon. Na een presentatie in persoon kan de diplomatieke vertegenwoordiging de nationaliteit van de Zuid-Sudanese vreemdeling mondeling en schriftelijk bevestigen. Indien de nationaliteit van de Zuid-Sudanese vreemdeling niet wordt bevestigd, geeft de diplomatieke vertegenwoordiging een schriftelijk non-statement af.

De presentatie in persoon vindt plaats bij de diplomatieke vertegenwoordiging in Brussel. De regievoerder vult hiervoor een ‘verzoek voor vervoer over Belgisch grondgebied’ in en stuurt dit naar de directie Internationale Aangelegenheden.

Geldigheidsduur en verlengingsmogelijkheden

Een laissez-passer is zeven dagen geldig. Verlengen is mogelijk.