Solid Road: project Meer Perspectief

Solid Road is een Nederlandse stichting en helpt (ex-)asielzoekers en mensen zonder verblijfspapieren bij zelfstandige terugkeer naar hun land van herkomst. Daarbij biedt Solid Road maatwerk en werkt vanuit persoonlijke betrokkenheid en professionaliteit.

Het project Meer Perspectief loopt van 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2025.

Logo Solid Road

Solid Road biedt de volgende ondersteuning:
•    Persoonlijke coaching en begeleiding in Nederland tijdens het terugkeerproces 
•    Opstellen van een plan hoe het re-integratiebudget besteed kan worden 
•    Begeleiding op Schiphol door een medewerker van Solid Road op de dag van vertrek 
•    Ondersteuning door de partnerorganisatie van Solid Road in het land van herkomst bij de re-integratie en het opbouwen van een nieuw bestaan. 
•    Zoeken en regelen van huisvesting en voor kinderen zoeken van een geschikte school in het land van herkomst. 
•    Ondersteuning bij het opzetten van een bedrijf of bij het vinden van werk in het land van herkomst. 
•    Solid Road houdt gedurende een jaar na terugkeer contact met de terugkeerder om ervoor te zorgen dat de re-integratie succesvol verloopt. 
•    In Nederland bestaat de mogelijkheid om als voorbereiding op terugkeer een gratis vaktraining bij Solid Road te volgen. Een overzicht van de diverse vaktrainingen is op de website van Solid Road te vinden.

Solid Road heeft naast medewerkers die Nederlands, Engels en Duits spreken, ook een medewerker die Arabisch en Koerdisch spreekt. Solid Road heeft specifieke kennis en expertise opgebouwd bij terugkeer naar Syrië en Irak.

Doelgroep

De focus van het project Meer Perspectief ligt op: Migranten uit het Midden Oosten en Noord Afrika, waarbij de nadruk ligt op Arabisch sprekende migranten.
Daarnaast alle vreemdelingen van diverse afkomst uit landen die onder de de subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek vallen.

Meer informatie

Alle informatie is te vinden op de website van Solid Road in verschillende talen. Op de website staan ook terugkeerverhalen.

Solid Road
Bisschop Hamerstraat 11
6511 NA Nijmegen
06-27480885
info@solidroad.nl