Remigratiebeleid niet-Oekraïense vluchtelingen

Verblijft u in Nederland op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB), maar hebt u niet de Oekraïense nationaliteit en geen permanente asiel- of verblijfsvergunning in Oekraïne? Dan wordt uw  verblijfsrecht op grond van de RTB op 4 maart 2023 waarschijnlijk beëindigd.* Mogelijk komt u in aanmerking voor het tijdelijke remigratiebeleid.

Voor Engels zie de Engelse pagina.

Bent u gevlucht uit Oekraïne maar hebt u niet de Oekraïense nationaliteit? Met het remigratiebeleid kan de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) u extra ondersteuning en een financiële bijdrage bieden voor terugkeer naar uw land van herkomst of een land buiten de Europese Unie. U kunt hiervan gebruik maken als u aan de voorwaarden voldoet en vóór 1 februari 2023 een aanvraag indient. 

Wat kan DT&V voor u doen? 

DT&V kan u op de volgende manieren hulp bieden:

 • Advies en informatie over remigratie.
 • Vliegticket voor een enkele reis.
 • Begeleiding bij vertrek op luchthaven Schiphol.
 • Een financiële bijdrage, te ontvangen bij vertrek op luchthaven Schiphol:
  • van € 5.000 per persoon wanneer u tussen 15 november en 31 december 2022 het aanmeldformulier indient bij DT&V en uitreist binnen 1 maand na het indienen van de aanvraag.
  • van € 2.000 per persoon wanneer u tussen 1 januari en 1 februari 2023 het aanmeldformulier indient bij DT&V en Nederland uitreist binnen 1 maand na het indienen van de aanvraag.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor het remigratiebeleid wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft of had een (tijdelijk) verblijfsrecht in Oekraïne.
 • U bent vóór 19 juli 2022 ingeschreven bij een Nederlandse gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • U verleent medewerking aan de DT&V door het (laten) verstrekken van benodigde informatie en het opvolgen van instructies met het oog op uw vertrek.
 • U verklaart op schrift eventuele lopende toelatingsprocedures – en indien daar sprake van is een verblijfsvergunning – in te trekken dan wel daarvan afstand te doen.
 • Uw vertrek uit Nederland betekent geen doorkruising van een strafrechtelijk vervolgings- of uitleveringstraject waar u bij betrokken bent.
 • U bezit de nationaliteit van een derde land, niet zijnde Oekraïne, een EU-land, Australië, Canada, IJsland, Japan, Korea, Mexico, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten of  Zwitserland.
 • U beschikt over een geldig reisdocument waarmee uw vertrek naar uw land van herkomst of een land buiten de Europese Unie waar uw verblijf duurzaam is geborgd, feitelijk kan worden gerealiseerd.

Meld u tijdig aan! 

U kunt uitsluitend gebruik maken van het Remigratiebeleid als u zich aanmeldt vóór 1 februari 2023. Aanmelden kan al vanaf 15 november 2022. Dat kan door het online formulier in te vullen en te verzenden. Of u kiest ervoor het formulier (PDF) te printen, in te vullen, te fotograferen en te e-mailen naar remigratiebeleid@dtv.minvenj.nl.
Na ontvangst van uw aanmelding neemt een van onze medewerkers contact met u op.

N.B.: U kunt erop rekenen dat u tussen de 7 en 30 dagen na uw aanvraag kunt vliegen. DT&V regelt uw vliegticket, maar u bent zelf verantwoordelijk voor andere voorbereidingen voor uw vertrek, zoals het doen van een eventuele verplichte COVID-19-test of het verzenden van overbagage. Ook moet u zelf zorgen voor het afronden van uw lopende zaken in Nederland, waaronder bijvoorbeeld het inlichten van uw werkgever en het opzeggen van uw bankrekening. 

Meer informatie

Kijk voor vragen over verblijfsrecht dan wel de Richtlijn Tijdelijke Bescherming op de website van de IND. Met andere vragen kunt u een e-mail sturen naar remigratiebeleid@dtv.minvenj.nl.

Meer over het remigratiebeleid

Ondersteuning bij terugkeer naar Oekraïne

* Tenzij u een tijdelijke verblijfsvergunning hebt op basis van nationale of internationale bescherming of verblijf onder de RTB als gezinslid.