De vertrektermijn

In de afwijzende beschikking staat een vertrektermijn van nul of 28 dagen. In geval de vreemdeling geen rechtsmiddelen indient of die geen schorsende werking hebben, gaat deze termijn direct lopen na de beschikking van de IND. Anders gaat de termijn in direct na de uitspraak in de beroepsprocedure of na het verzoek om een voorlopige voorziening, mocht die eerder worden afgehandeld. 
 

Tijdens de vertrektermijn heeft de vreemdeling nog recht op opvang bij het COA. Na afloop van de vertrektermijn kan de vreemdeling een vrijheidsontnemende maatregel opgelegd worden of een vrijheidsbeperkende maatregel in combinatie met plaatsing in de vrijheidsbeperkende locatie (maximaal twaalf weken) of gezinslocatie. Is vertrek dan nog niet gerealiseerd, dan worden de onderdakvoorzieningen in principe zo snel mogelijk beëindigd.