Vervoer via DRIFE

DRIFE (Drive For Excellence) is een geautomatiseerd logistiek systeem van DV&O voor aanvragen, rittenplanning, inzet medewerkers en facturatie. Alle ketenpartners zijn hierop aangesloten: o.a. de Politie, het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak, DT&V, KMar, COA en DJI. Via DRIFE kunnen ketenpartners alle diensten van de DV&O aanvragen. Iedere ketenpartner heeft hiervoor een eigen aanvraagformulier (zie de eigen werkinstructie). Belangrijk is dat dit zo volledig mogelijk wordt ingevuld, zodat DV&O keuzes kan maken over het type voertuig, het uniform dat gedragen dient te worden en benodigde vrijheidsbeperkende en geweldsmiddelen. 

Het DV&O-portaal biedt daarnaast de mogelijkheid tot het wijzigingen en annuleren van aanvragen en inzage in het ophaal- en afzetplan (OAP). Het OAP bevat informatie over wanneer personen worden gehaald en gebracht en toont de status van de aanvraag. Ophaal- en afzetlocaties kunnen hierin aanvragen raadplegen die betrekking hebben op de eigen locatie. Ophaallocaties hebben bovendien de mogelijkheid om aanvragen aan te vullen of te annuleren. Denk aan gegevens omtrent beheers- en veiligheidsrisico’s, medische bijzonderheden of het niet bekend zijn van de betrokkene. De informatie in het OAP wordt iedere vijftien minuten ververst.