Nidos

Stichting Nidos voert als onafhankelijke (gezins-)voogdij instelling op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Daarnaast voert zij de ondertoezichtstellingen uit van kinderen die met hun gezin in een COA-voorziening verblijven.

De huisvesting en begeleiding van amv vallen onder de verantwoordelijkheid van het COA. Nidos verzorgt de opvang in gezinnen voor kinderen onder de 15 jaar of voor extra kwetsbare jongeren vanaf 15 jaar. Ook is Nidos als jeugdbeschermer eindverantwoordelijk voor de begeleiding van alle amv.

Gelet op hun kwetsbare positie werkt Nidos nauw samen met de DT&V en het COA bij het terugkeer- en vertrektraject van amv. De begeleiding is gericht op het bereiken van een realistisch toekomstperspectief bij het kind. Het gezamenlijk doel is de amv snel duidelijkheid te verschaffen over zijn toekomst. Als de amv niet in aanmerking komt voor verblijf, wordt ingezet op zelfstandig vertrek uit Nederland om (langdurig) illegaal verblijf te voorkomen.