Alleenstaande minderjarigen

Een amv is conform de definitie een ‘vreemdeling jonger dan 18 jaar, die bij binnenkomst in Nederland niet werd begeleid door een wettelijk vertegenwoordiger’. Bij amv is het doel de jongere zo vroeg mogelijk duidelijkheid te verschaffen over zijn toekomst. De begeleiding is gericht op het bereiken van een realistisch toekomstperspectief bij de jongere. 
 

De samenwerking tussen Nidos, DT&V en het COA en de wijze van opschalen is vastgelegd in het Stappenplan Nidos-DT&V-COA, dat hieronder als bijlage is opgenomen. In het stappenplan staan de gemaakte afspraken rond de samenwerking en informatieuitwisseling ten behoeve van het gezamenlijke terugkeerplan voor de minderjarige.
De ambitie van Nidos, DT&V en het COA is en blijft: “Het bevorderen van het vrijwillig tijdig vertrek uit Nederland van de amv die niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning en daarmee voorkomen van (langdurig) illegaal verblijf”. Als vertrek aan de orde is, geldt als uitgangspunt dat de minderjarige terugkeert naar zijn land van herkomst, op voorwaarde dat adequate opvang voorhanden is, conform de voorwaarden zoals gesteld in de Vreemdelingencirculaire B8 6.1.

Voor het onderzoek naar adequate opvang en begeleiding in het land van herkomst wordt de afdeling Bijzonder Vertrek en Boekingen van de DT&V ingeschakeld. Indien nodig regelt deze afdeling de overdracht aan een instelling in het land van herkomst.
Algemeen uitgangspunt is dat de terugkeer van amv begeleid plaatsvindt. Over de gewenste vorm van begeleiding vindt altijd afstemming plaats tussen de betrokken partijen, inclusief de jeugdbeschermer en mentor. 
Wanneer door het LKO inbewaringstelling van een amv overwogen wordt, zal dit indien nodig worden voorbesproken op het LKO waar ook Nidos vertegenwoordigd is, waarbij het uitgangspunt is dat er zeer terughoudend wordt omgegaan met het middel van vrijheidsontneming.