VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie die de belangen behartigt van vluchtelingen en asielzoekers. VWN ondersteunt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland en biedt praktische begeleiding tijdens de asielprocedure.

Veilig en waardig

Asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven kunnen bij VWN terecht voor voorlichting en ondersteuning. Ook zet de organisatie zich in voor het vergroten van het draagvlak voor vluchtelingen en asielzoekers in Nederland én Europa en een goed asiel- en integratiebeleid, inclusief een zorgvuldige asielprocedure.

Uitgangspunt voor VWN is dat terugkeer alleen aan de orde kan zijn voor hen die geen vrees hebben voor vervolging dan wel een wrede of onmenselijke behandeling in het land van herkomst. Als geen bescherming in Nederland nodig is, mag de Nederlandse overheid verwachten dat asielzoekers terugkeren. Zelfstandige terugkeer heeft daarbij de voorkeur. Terugkeer moet volgens VWN veilig en waardig geschieden. Het is daarbij belangrijk dat er perspectief is op het opbouwen van een bestaan in het land van herkomst. Daarnaast is het van belang dat de (ex)asielzoeker goede informatie krijgt over de mogelijkheden voor verblijf in Nederland en de situatie in het land van herkomst om een goede keuze te maken over zijn toekomst. De missie van VWN staat niet toe om mee te werken aan een traject van gedwongen terugkeer.

Gesprekken

VWN wordt na de vertrekgesprekken met de DT&V veelvuldig geconsulteerd door (ex-)asielzoekers. Zij hebben vragen, twijfels en willen graag een luisterend oor of een second opinion. VWN voorziet onder meer in deze behoefte door gesprekken te voeren over de afwijzing van een asielaanvraag. Een vluchtverhaalanalyse kan hier onderdeel van uitmaken: aan de ene kant als rouwverwerking en acceptatie van de beslissing dat men niet in Nederland kan blijven, anderzijds om uit te sluiten dat asielzoekers ten onrechte naar een onveilige situatie worden teruggestuurd.

Re-integratie

VWN maakt deel uit van het ERSO-netwerk (European Reintegration Support Organisations). Als (ex)-asielzoekers na een zorgvuldige afweging besluiten om zelfstandig terug te keren, kunnen VluchtelingenWerk en partnerorganisaties uit het ERSO-netwerk in de landen van herkomst ondersteuning bieden met een individueel re-integratietraject. VluchtelingenWerk verwijst door naar IOM of organisaties die zich specifiek op terugkeer richten als het aanbod van deze organisaties beter past of als het ERSO-netwerk geen partnerorganisatie heeft in het betreffende land.