Opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv-opvang)

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) worden opgevangen door Nidos of het COA, afhankelijk van hun leeftijd bij aanmelding en de uitkomst van de procedure. De plaatsing en begeleiding is maatwerk, waarbij het belang van de jongere voorop staat.

Het COA werkt met een methodisch kader voor het begeleiden van amv, dat handvatten en kaders biedt voor mentoren. Met recreatieve en competentiegerichte activiteiten worden de vaardigheden van de jongeren versterkt. Doel van deze persoonlijke (24-uurs) begeleiding is dat jongeren zelfredzaam zijn, regie over hun nieuwe leven hebben en zijn voorbereid op hun toekomst.

Opvang door het COA

  • Amv die bij aanmelding tussen de 15 en 18 jaar zijn, worden vanuit het aanmeldcentrum in een procesopvanglocatie voor amv (pol-amv) geplaatst.
  • Kindgezinnen waarvan het jongste kind 13 jaar of ouder is, worden vanuit het aanmeldcentrum in principe in een pol-amv geplaatst. Is het jongste kind jonger dan 13 jaar, dan bekijkt Nidos wat de best passende opvangsituatie is. De voorkeur gaat uit naar plaatsing op een pol-amv. Van een ‘kindgezin’ is sprake wanneer kinderen zijn meegereisd met een oudere minderjarige broer of zus.
  • Amv tussen de 13 en 18 jaar of kindgezinnen die extra bescherming nodig hebben op advies van AVIM of Nidos naar aanleiding van een opgemaakt risicoprofiel, worden door Nidos vanuit het aanmeldcentrum geïndiceerd voor de beschermde opvang en door het COA geplaatst.
  • Amv die na afronding van de algemene asielprocedure (nog) geen vergunning hebben, worden vanuit de pol-amv geplaatst in kleine woonvoorzieningen (kwv). De amv die bij plaatsing ouder zijn dan 17,5 jaar worden in de kwv op het azc geplaatst (regio 1), de amv die jonger zijn dan 17,5 jaar op een kwv buiten het azc (regio 2).
  • Amv die geen asielverzoek indienen en dus geen procedure volgen worden vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel direct in kwv geplaatst.

Opvang door Nidos

  • Amv die bij aanmelding in het ac jonger zijn dan 15 jaar worden direct door Nidos in een opvanggezin geplaatst. Voor de amv van 13 en 14 jaar geldt dat zij in eerste instantie geplaatst worden in een opvanggezin. Wanneer dit niet mogelijk is, komen ze in de kwv voor 13- en 14-jarigen van het COA.
  • Amv die een verblijfsvergunning krijgen, worden binnen twee weken in gezinsverband opgevangen. Is opvang in gezinsverband niet mogelijk, dan verzorgt Nidos passende kleinschalige opvang.
  • Amv die ernstige overlast veroorzaken en waarvan het gedrag onvoldoende omgebogen of begeleid kan worden in de reguliere amv-opvang, kunnen in de Perspectief Opvang Nidos (PON) worden geplaatst, onder de door het COA en Nidos vastgelegde voorwaarden.

Opvang door Nidos of COA

Amv met een B8-vergunning (mensenhandel) die niet in de beschermde opvang verblijven, worden volgens hun perspectief uitgeplaatst. Is er zicht op een verblijfsvergunning asiel of regulier, dan geldt plaatsing bij Nidos. Is hier geen zicht op, dan wordt de jongere bij het COA geplaatst.