Opvanglocaties

Een vreemdeling die Nederland binnenkomt kan worden opgevangen in locaties van het COA en/of locaties van de DJI. De vreemdeling heeft toegang tot opvangvoorzieningen tot hij een verblijfsvergunning krijgt en uitstroomt naar zelfstandige huisvesting, of, in het geval van een afwijzing, tot en met de vertrektermijn (de tijd die hij krijgt om het land te verlaten). Het recht op opvang is afhankelijk van de soort procedure (regulier, zoals op grond van artikel 64, of asiel).

Hier worden de verschillende soorten opvanglocaties voor, tijdens en na de asielprocedure beschreven. Zie voor meer informatie de site van het COA.

De Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV), waarmee tot eind 2021 een pilot wordt gehouden, staan hier los van. Deze zijn bedoeld voor vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf die het land om verschillende redenen niet hebben verlaten.