Lokale Samenwerkingsoverleg (LSO)

Veel gemeenten kennen een Lokaal Samenwerkingsoverleg (LSO) voor het bespreken van individuele vreemdelingen met DT&V (regievoerder) en IND. De gemeente neemt het initiatief voor een dergelijk LSO en voert de regie. Anders dan bij het Lokaal Samenwerkingsoverleg van de LVV ligt er geen specifiek convenant aan deze LSO’s ten grondslag. Per gemeente verschilt de frequentie van samenkomen, de genodigden en de afspraken over wie een zaak mag aandragen. In voorkomende gevallen kunnen ook andere samenwerkingspartners participeren, zoals een maatschappelijke organisatie of een ngo die lokaal betrokken is bij de vreemdeling.

Op de agenda

In het LSO wisselt de gemeente alle relevante en toegestane stukken en gegevens uit met de partners. Gemeenten kunnen zaken aandragen voor behandeling, wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De vreemdeling heeft geen recht op rijksopvang in een asielzoekerscentrum of onderdak in de vrijheidsbeperkende locatie of gezinslocatie.
  • De vreemdeling heeft een asielachtergrond of er is een maatschappelijk belang om gedwongen vertrek ter hand te nemen.
  • Het betreft geen zaak die reeds eerder bij de DT&V in behandeling is geweest zonder dat er sprake is van nieuwe feiten en/of omstandigheden.

Doel overleg

Bij de samenwerking gelden de volgende uitgangspunten:

  • In principe worden alle door gemeenten aangedragen zaken in behandeling genomen om samen naar een passende oplossing te zoeken.
  • In zaken waarbij de vreemdeling criminele activiteiten heeft verricht of een ‘zwaar inreisverbod’ heeft gekregen (voorheen: ongewenst is verklaard), wordt het driehoeksoverleg geraadpleegd (burgemeester, Politie, Officier van Justitie), zodat naast het bestuursrechtelijke traject ook het strafrechttraject ten volle kan worden benut.
  • Wanneer blijkt dat de vreemdeling onvoldoende meewerkt aan het bereiken van een bestendige oplossing, is de intentie dat de gemeente alle voorzieningen beëindigt.