LSO LVV

De gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Utrecht en Eindhoven doen mee aan de pilot Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV). Onderdeel van de werkwijze zijn de Lokale samenwerkingsoverleggen (LSO’s LVV) met het Rijk en maatschappelijke organisaties, ook wel casusoverleggen genoemd, onder voorzitterschap van de gemeente.

In het LSO-LVV worden individuele zaken besproken op voordracht van de gemeente en/of maatschappelijke organisatie. Eerst wordt vastgesteld of het een LVV-zaak betreft. In uitzonderlijke gevallen kan worden besloten om een vreemdeling die niet voldoet aan de voorwaarden toch toe te laten tot de LVV. Ook de Stuurgroep LVV heeft deze mogelijkheid. Vervolgens wordt het scenario en het daaraan gekoppelde begeleidingstraject voor de vreemdeling besproken. De ketenpartners en maatschappelijke organisaties besluiten welke inzet elke organisatie zal plegen. Samen wordt toegewerkt naar een bestendige oplossing. Dat wil zeggen: terugkeer naar het herkomstland, bestendiging van verblijf of doormigratie.

Zaken waarover geen overeenstemming wordt bereikt, schaalt het LSO LVV op naar het MRT.